ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε.

Επωνυμία ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ 800612762
ΔΟΥ Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση (έδρα) 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 83
Τηλέφωνο 2310500603
e-mail
Ισολογισμοί